0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Su ve Kanalizasyon İdaresi Eğitim Konuları

 

1     Su Hizmetleri Yönetimi Su hizmetlerinin tarihsel gelişimi, su mevzuatı, su yönetiminde yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyelerin görevleri, su ve kanalizasyon hizmetlerinin çeşitliliği, su abonelik sistemi. 
2             Su ve Kanalizasyon İdareleri Çalışma Usul ve Esasları Büyükşehir Belediye Kanunu, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanunu, Su ve Kanalizasyon İdareleri Kuruluş ve Yönetimi Dair Teşkilat Yönetmeliği.
3             Abonelik İşlemleri Mevzuatı Belediye Gelirleri Kanunu, İmar Kanunu, Tür Ceza Kanunu, Afet Sigortası kanunu, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Belediyelerin Su ve Kanal Hizmetlerinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönergesi.
4 Su Abonelik Sözleşmeleri Abonelik sözleşmelerinin tanımı, şekli, unsurları, tamamlanması, sona ermesi, abonenin bilgilendirilmesi, abonenin sözleşmesini sona erdirmeden ayrılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, sözleşmelerdeki haksız şartlar, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği.
5   Tarifeler Yönetmeliği Yönetmelik çıkarma usulü, sözleşme özgürlüğü ve idarenin abonelik sözleşmesi yapma zorunluluğu, sözleşmedeki şartların sözleşme yapılmasından sonra değiştirilmesi, abonelik Sözleşmeleri uyuşmazlıklarında görevli yargı yolu, izlenecek yöntem ile görevli ve yetkili mahkemeler, yargı kararlarına uymanın zorunluluğu.
6 Tarifeler, Abonelik İşlemlerinde Alınan Bedeller ve Yasal Dayanakları Tarife tespit esasları, tarife çeşitleri, tarifelerin ilanı, hizmet, teminat ve yaptırım bedellerinin belirlenmesi, keşif bedeli, sayaç ve işçilik bedeli, şebeke ve kanal katılım bedelleri, proje tasdik bedeli, plaka bedeli, güvence bedeli, sözleşme bedeli, vb.
7 Abonelik İşlemleri Abone türleri, abone grupları, tarife uygulamalarına ilişkin hususlar, abone işlemleri süreci, abone olma şartları ve uygulama esasları, hesap kesme, sayaç ayrımı.    
8 Sayaç Okuma ve Tahakkuk İşlemleri Tarifeler Yönetmeliklerinde sayaç okuma ve tahakkukla ilgili hükümler, sayaç okuma süreci, sayaç okuma çeşitleri ile avantaj ve dezavantajları, sayaç okuma ve su faturası ödeme programı, okuma durum kodları, okuma listelerinin kontrolü, tahakkukların değerlendirilmesi.    
9 Su Faturalarındaki Bedeller ve Yasal Dayanakları Su bedeli, atık su bedeli, şube yolu, katma değer vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunların yasal dayanakları ile su bedelinden indirimli veya ücretsiz yararlananlar, indirimlerde genel kurallar.    
10 Tahakkuklara itiraz ve Düzeltme İşlemeleri Tahakkuklara yapılan itirazlar ve düzeltme sebepleri, okuma hatası, giriş hatası, abone tür hatası, kademe hatası, hidrofor hatası, kıyaslı tahakkuk hatası, iptal hatası, tekrar düzeltme hatası ile sayaç karışıklığı ve sayaç muayene raporuna göre düzeltme işlemleri nasıl yapılmalı.    
11 Sayaç Sökme Takma ve Sayaç Onarım İşlemleri Tarifeler Yönetmeliklerinde sayaçlara ilişkin hususlar, sayaç mevzuatı, sayaç yerinin hazırlanması, sayaç kaydı ve sayaç takma, sayaç değişimleri, sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi ve şikâyetli muayene, sayaçlara emniyet kilidi takma, su sayacını sökme ve takma, su kapama ve açma, sayaç bakım ve kontrolü, sayaç muayene ve sayaç sökme-takma bedelleri.    
12 Su Sayacı Tercihinde Dikkat Edilecek Kurallar Su sayacı sınıflandırmaları, yaygın olarak kullanılan su sayaçları ve teknik özellikleri, su sayaçlarının hatalı kayıt yapmaları, su sayacı araştırmaları, su sayaçları tercihinde dikkat edilecek kurallar.    
13 Kaçak Su ve Usulsüz Su İşlemleri Kaçak su ve usulsüz su kullanımının tespiti, tutanak düzenlenmesi, süre ve miktar hesaplanması, tahakkuku ve tahsilatı, itirazların değerlendirilmesi, kaçak su ve usulsüz su ile mücadele.    
14 Su Kaybını Azaltma Stratejileri ve Kayıp su Yönetimi Dünyada ve ülkemizde su miktarı ile kayıp su oranları, standart su dengesi, kayıp su yönetimi, su kayıplarının nedenleri ve çözüm yolları, İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’nin değerlendirilmesi.    
15 Su Faturalarının Takibi ve Tahsilatı Tahakkukların tahsili ve taksitlendirilmesi, zamanında ödenmeyen borçlar ve yaptırımları.    
16 Raporlama Teknikleri Rapor, raporların amacı, türleri, hazırlanması, yazılması, ilkeleri, kapsamı, biçimi, sorunları, etkinliğini arttırma stratejileri, bilgi notu ve yönetici özetinin hazırlanması.    
17 Abonelik Hizmet Sunumlarında Risk Yönetimi İç kontrol, standartları, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, risklerin ölçülmesi, risklerin değerlendirilmesi, riskleri karşılama yöntemleri, risk sorumlulukları, izleme, değerlendirme ve raporlama.
18 Abonelikle İlgili Tüm İşlemlerde Hizmet Standartları ve Envanterini Oluşturma Vatandaşların bilgilendirilmesi, hizmet standartları ve hizmet envanteri oluşturma, abonelik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması, vatandaş odaklı yaklaşımın temel göstergeleri.    
19 Protokol Kuralları Protokol ilkeleri ile taşıt, makam, toplantı, yönetsel davranış, konuşma ve halkla ilişkiler protokolleri.    
20 İletişim Çatışmaları ve Çözüm Yolları İletişim, iletişim çatışması faktörleri, sınıflandırılması, nedenleri ile çözüm yolları ve empati.

 


       
 

Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA