0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Danıştay Kararları


Devlet Personel Başkanlığının Tesis Ettiği İşlemin ve Bunlara Dayanılarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Tesis Edilen İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 5. Dairesinin Görevli Olduğu - 27.06.2014
Sınırları İmar Planı Üzerinde Belirlenen Kısmında Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulaması - 21.09.2010
İdare Mahkemesinin Yapı Ruhsatını İptal Etmesine İstinaden Kaçak Duruma Düşen Yapının Yıkımına İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Hakkında - 20.01.2016
Aynı Mühendisin Birden Fazla İstekli Tarafından Anahtar Teknik Personel Olarak Gösterilmesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Aykırı Olduğu - 19.12.2013
Dava Açma Süresi İçerisinde Görülen Davayı Açtığı Anlaşıldığından, Mahkemece İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - 18.03.2015
Danıştay 8. Daire Başkanlığının Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18. maddesinin (ç) fıkrasındaki, “bilet ücret ve tarifelerini” ibaresi ile “üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar” ibaresinin iptali istemi - 17.06.2021
İmar Planında Yol ve Otopark Olarak Belirlenen ve 5 Yıllık İmar Programına Alınmaması Sonucu Kamulaştırılmayan Taşınmazın Bedeli - 17.04.2013
İçkili Yer Bölgesine Taşınması İçin Makul Süre Verilmesi Hakkında - 17.03.2015
Emekliye Ayrılırken 30 Fiili Hizmet Yılı İçin Emekli İkramiyesi Ödenmiş Olan Davacının, 30 Hizmet Yılından Fazla Geçen Süreleri İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesi İsteği Hakkında - 17.02.2016
Belediyeye Ait Kanalizasyon Borusunun Patlaması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - 13.03.2012
Resmi veya Özel Daire veya Kurumda Bulunan Bir Kişiye Tebliğin Yapılması - 09.03.2015
Belediye Başkanının Ölmesi Halinde, Üye Tam Sayısının Değişmeyeceğine İlişkin Karar - 01.02.2013
Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA