0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Yargıtay Kararları


İş Sözleşmesinin Haksız Feshin Geçersizliği ve Muvazaa Sebebiyle Davacının Belediye Başkanlığındaki İşine İadesi - 15.02.2014 (2014/33111 Esas No, 2014/35566 Karar No)
Kaçak Su Bedelinin Tahsili - 14.04.2008 (2008/3840 Esas No, 2008/5336 Karar No)
Belediyenin Otopark ve Akar Niteliğindeki Kira Hesaplarına Haciz Konulması - 09.09.2015 (2015/13944 Esas No, 2015/15921 Karar No)
Belediye Mallarının Haczi - Haczedilmezlik Şikayeti - Şikayet Süresi - 09.02.2015 (2014/4394 Esas No, 2015/3380 Karar No)
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Aykırılık Suçundan Sanık Hakkında Açılan Davanın Reddine İlişkin - 04.02.2016 (2014/19867 Esas No, 2016/1257 Karar No)
Kanalizasyon Yapısının Hatalı Olması Nedeniyle Evi Su Basması ve Tazminat İstemi - 03.03.2011 (2011/1153 Esas No, 2011/2235 Karar No)
Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA